Fellinco

Zwemmend Redden voor Zwembaden

De opleiding Zwemmend Redden voor Zwembaden is de door de branche erkende opleiding waarmee voldaan wordt aan de wettelijke eisen zoals vastgelegd in de WHVBZ en de BHVBZ. Doelstelling van de opleiding is de vaardigheden voor het certificaat bij te brengen en bewustwording van hun positie ten aanzien van veiligheid en het handelen bij incidenten. De opleiding omvat een dagdeel theorie en praktijk en een aantal weken later een examen namens Reddingbrigade Nederland.

Voor dit examen dienen medewerkers een theorie opdracht te maken wat via ons Elektronische Leer Omgeving genaamd Moodle, kan worden gemaakt en ingediend. Via dit systeem hebben de medewerkers tevens hulpmiddelen beschikbaar voor de praktijk oefeningen en het maken van de opdracht.

De geslaagde deelnemers ontvangen na afloop van het examen een tijdelijk certificaat. Binnen 8 weken na het examen ontvangt u als organisatie de officiële certificaten

Duur opleiding 1 dagdeel waarvan ca. 2 uur theorie en ca. 1 uur praktijk in het zwembad.

Duur examen ca 1 uur.

Beschrijving opleiding Zwemmend Redden voor Zwembaden:

Theoriedeel:

Juridisch kader
Positie medewerker en management
Veiligheid in en rond het zwembad
Techniek van het toezicht houden
Eigen veiligheid
De redding
Omgaan met letsels
Eisen examen en beoordeling theorietoets

Praktijkdeel:

Algemene zwemvaardigheden
Eigen veiligheid
Techniek vervoeren van drenkelingen
Bevrijdingstechnieken
Omgaan met rug-, nekletsel

Vraag meer informatie aan!