Fellinco

EH basis opleiding

De opleiding wordt gegeven conform de normen van het Oranje Kruis. De opleiding bevat de hulpverlening bij kleine ongevallen ook de reanimatie, en wordt afgerond met een examen, waarna bij goed gevolg een EHBO diploma ontvangen wordt.

Daarna zijn er mogelijkheden tot het volgen van één of meer applicatie cursussen Eerste Hulp (modules).

ehbo

Mogelijke vervolg modules:

Eerste Hulp aan kinderen
Eerste Hulp bij sportletsel

Duur:

Basis opleiding, 24 uur (verdeling in dagdelen in overleg) inclusief examen
Herhalingsopleiding, 16 uur inclusief competentietoets
Modules, 4 - 12 uur (afhankelijk van de module)

Groepsgrootte:

6 - 12 personen

Locatie:

De organisatie waarvoor de opleiding gegeven wordt, dient zelf te zorgen voor een geschikte locatie. Een geschikt locatie bevat één of meerdere ruimten waar zowel theorie als praktijk gelegenheid is voor een groepsgrootte van max. 12 personen per ruimte. De ruimte dient goed geventileerd en schoon te zijn (i.v.m. oefeningen op de grond).

Vraag meer informatie!